Privacyverklaring Garage van Deursen Ommel – Asten

WIJ RESPECTEREN UW PRIVACY

Garage van Deursen – respecteert de privacy van alle gebruikers van de door haar of hen gebruikte website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website garagevandeursen.nl biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kunt u een (digitaal) formulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

UW RECHTEN M.B.T. DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving hebt u het recht:

  • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
  • op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier: rechten betrokkenen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat u kunt bereiken door hier te klikken: klachtenformulier.

U kunt bij ons terecht voor alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Scherpe tarieven voor onderhoud, reparatie en APK keuringen